سازمان اطلاعات سپاه، یک باند بزرگ قمار را در مشهد شناسایی و متلاشی کرد. به گزارش ایلنا، ۱۸ گرداننده اصلی این باند بزرگ قمار که گردش مالی بالایی معادل چند میلیارد داشت و ۸۰ نفر از مباشرین که به عنوان قمارباز در این باند فعالیت داشتند، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. همچنین از ۱۰ مکان استقرار و فعالیت این باند، آلات و ادوات قمار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، رایانه و نیز مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.