با توجه به پیک چهارم ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان و فوتی‌ها براثر این بیماری، برخی داوطلبان کنکور ارشد خواستار تعویق این امتحان تا ایجاد شرایطی ایمن شدند.  با توجه به پیک چهارم ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان و فوتی‌ها براثر این بیماری، برخی داوطلبان کنکور ارشد که تاریخ برگزاری آزمونشان پنجم تا هفتم خردادماه است، در فضای مجازی خواستار تعویق این امتحان تا ایجاد شرایطی ایمن شدند.