با ورود سامانه کم‌فشار و افزایش دمای هوای استان تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد، منابع طبیعی گلستان درباره وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی استان هشدار داد. به گزارش تسنیم: کاهش شدید رطوبت و خشکی هوا در کنار وزش باد گرم، شرایط را وقوع حریق در عرصه‌های جنگلی مهیا کرده است و در همین زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی هشدار داده است. منابع طبیعی استان از مردم خواسته در این روزها از برافروختن آتش در عرصه‌های جنگلی خودداری کنند و در صورت روشن کردن آتش در هنگام بازگشت از منطقه، نسبت به خاموش کردن آن اقدام و پس از اطمینان، اقدام به ترک محل کنند.