عضو شورای شهر تهران گفت: معتقدم در جامعه ایران گسلی به نام سفیدپوستی یا رنگین‌پوستی نداریم و ورود معاونت فرهنگی و اجتماعی به این مسئله ورود صحیحی نبود. به گزارش ایلنا، سید حسن رسولی درباره بخشنامه حاجی‌فیروز در برنامه‌های نوروزی شهرداری گفت: معتقدم در جامعه ایران اساساً گسلی به نام سفیدپوستی یا رنگین‌پوستی نداریم و این ورود صحیحی نبود. مهم‌تر از این در مجموعه مدیریت شهر آقای جوادی یگانه به‌عنوان استاد تمام جامعه‌شناسی و آقای حق‌شناس به‌عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و هیئت‌مدیره خانه تئاتر و هنر آیینی در موضوع واحد مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. صرف‌نظر از این‌که ورود به حوزه فرهنگی آن‌هم سیاست‌گذاری فرهنگی ارتباطی به شهرداری ندارد و به فرض این‌که داشته باشد، بخشنامه‌پذیر نیست.