یک فعال حقوق زنان با اشاره به دور جدید انتخابات شورای اسلامی شهر، گفت: امنیت جدی‌ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری است که باید این امنیت به‌طور هم‌زمان در دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی موردتوجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، ندا حاجی وثوق با بیان اینکه صحبت کردن درباره فضاهای شهری امری اجتماعی محسوب و با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی تولید و بازتولید می‌شود، اظهار کرد: شهرهایی که امروزه به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه با آن‌ها مواجه هستیم ماهیت پدرسالارانه دارند که در موارد بسیاری نیازها و ارزش‌های زنان در آن‌ها نادیده گرفته‌شده است، چراکه معماری فضاهای شهری توسط مردان انجام‌شده و زنان در آن نقش چندانی نداشتند.

عدم بهره‌مندی یکسان زنان از فضاهای شهری در قیاس با مردان

او معتقد است که این ماهیت پدرسالارانه و نادیده گرفتن ارزش‌ها و نیازهای زنان در شهر منجر به کاهش رضایتمندی و مشارکت زنان در شهر و عدم بهره‌مندی یکسان زنان از فضاهای شهری در قیاس با مردان شده است.

این فعال حوزه زنان و مشاور اجتماعی شورای شهر تهران، ادامه داد: بر اساس قانون، فضاهای شهری به روی همگان باز است اما طبق قانونی نانوشته، زنان در شهرها با پیغام‌های پنهانی مبنی بر عدم اجازه ورود آن‌ها به برخی فضاها روبرو می‌شوند.

شکل‌گیری پارادایم «عدالت جنسیتی» در مدیریت شهری

این مدرس دانشگاه افزود: می‌توان گفت این ماهیت پدرسالارانه شهرها کم‌وبیش در دنیا حاکم بوده و هست اما از دهه ۱۹۶۰ انتقادهای جدی به شهرسازی مدرن وارد شد و جنبش‌های زنان رشد کرد و در بستر این تحولات فکری پارادایمی در مدیریت شهری شکل گرفت که «عدالت جنسیتی» را در شهر مطرح می‌کرد.

ارتباط تنگاتنگ مطالبات زنان از مدیریت شهری در دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی

به گفته حاجی‌ وثوق، به‌موازات رشد این مسئله و تغییر نقش سنتی زنان و ورود بیشتر آن‌ها به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و حضور پررنگ در فضاهای شهری، مطالبات زنان از شهر افزایش پیدا کرد که این مطالبات از مدیریت شهری در دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی قابل‌تعریف است که باهم ارتباط تنگاتنگی دارند.

 حاجی‌ وثوق، آموزش فرهنگی شهروندان و آموزش مهارت‌های اجتماعی به آن‌ها را ازجمله مؤلفه‌های بُعد اجتماعی و فرهنگی امنیت زنان در فضاهای شهری دانست و افزود: فضاهای امن شهری از منظر ملاحظات کالبدی به دسترسی آسان، نور مناسب و خوانایی معطوف می‌شود که درعین‌حال اگر از بعد اجتماعی و فرهنگی امنیت زنان در شهر غافل شویم نمی‌توانیم با توجه صرف به بعد کالبدی به نتیجه مطلوب برسیم.

مطالبات زنان از مدیریت شهری چیست؟

او همچنین مباحث پیرامون «حمل‌ونقل عمومی» را یکی از مطالبات زنان از مدیریت شهری دانست و گفت که حمل‌ونقل عمومی باید در انطباق با نیازهای زنان باشد. این فعال حوزه زنان افزود: همچنین افزایش فضاهای سبز در محلات به‌طوری‌که زنان به‌راحتی بتوانند فرزندان و کودکان خود را در این فضاها سرگرم کنند از دیگر مطالبات آن‌ها است. دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران، افزود: دسترسی آسان و متوازن به فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی در تمامی محلات شهر به‌طوری‌که زنان برای انجام فعالیت‌های خود مجبور به رفت‌وآمد میان محلات نباشند، مشارکت زنان در اداره امور شهر، در نظر گرفتن زنان در المان‌ها و تندیس‌ها و نام‌گذاری خیابان‌ها و میدان‌ها و... بدون ملاحظات جنسیتی و تبعیض، ایجاد مسکن ارزان و مناسب برای زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار ازجمله مطالبات دیگر زنان از مدیریت شهری است.