استاندار تهران گفت: براساس آماری که از سرقت پراید ارایه شده است در هر ماه ۱۰۰۰ خودرو پراید در تهران سرقت می‌شود. به اعتقاد انوشیروان محسنی بندپی، نبود زمینه رقابت در تولید خودرو سبب شده که شاهد هیچ بهبود کیفیتی در زمینه تولید خودرو در سال‌های اخیر نباشیم.