حجت نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام در توئیتی نوشت: این روزهای کرونایی به همه سخت می‌گذرد، ولی برای دوستان ناشنوا شرایط سخت‌تر است، چون دیگر امکان لب‌خوانی ندارند. اگر کسی را با این ماسک‌ها دیدید بدانید که ناشنواست، با رعایت فاصله اجتماعی ماسک خود را بردارید و با او صحبت کنید.