مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ارسال نامه‌ای به ستاد کرونای تهران برای تزریق واکسن به کارتون‌خواب‌های پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، مالک حسینی با بیان این‌که نامه‌ای را برای زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران ارسال کرده و براساس آن خواستار شده که برای مددکاران، عوامل اجرایی گرمخانه‌ها، گشت‌های فوریت اجتماعی و همچنین مددجویان گرمخانه‌ها و مددسراها، واکسن کرونا تزریق شود، اظهار کرد: مددکاران عوامل اجرایی گرمخانه‌ها و گشت‌های فوریت اجتماعی به‌مانند کادر درمان در معرض تماس مستقیم با افراد آسیب‌دیده و بی‌خانمان هستند.