رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برای رهگیری مسافران بیمار در مترو، منحصرا برای خرید کارت بلیت الکترونیکی کد ملی اخذ می‌شود.  غلامحسین محمدی، گفت: مهاجران نیز می‌توانند تا پیش از ۱۵ اسفند ماه که سیستم، امکان ثبت کد اقامت را ایجاد کند، بدون محدودیت از باجه کارت‌های خود را شارژ کنند.