معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سفر به شهرهای قرمز و نارنجی همچنان ممنوع است. شهر قرمز نداریم اما مسافرت به ۱۸ شهر نارنجی در شمال کشور همچنان ممنوع است و به دنبال مصوبه ستاد برای ممنوعیت سفر به شهرهای زرد هستیم. به گزارش ایرنا، محسن فرهادی افزود: ۱۲۴ شهرستان در وضعیت زرد هستند. در مورد شهرهای زرد در تلاش هستیم که محدودیت‌های تردد مثل شهرهای نارنجی در این شهرها هم اعمال شود.