علی‌رغم هشدارها در خصوص سطح پایین کیفیت آموزشی و وضعیت علمی دبستان‌ها، نتایج آزمون تیمز ۲۰۱۹ نشان می‌دهد ایران نه‌تنها به سطح متوسط بین‌المللی نرسیده است بلکه وضع علمی دبستان‌های کشور جزو ضعیف‌ترین‌ها در منطقه است! بر اساس نتایج این آزمون، ایران با نمره کل ۴۴۳ در میان ۵۸ کشور شرکت‌کننده در جایگاه ۵۰، و در میان ۱۲ همسایه حاضر در آزمون تیمز ۲۰۱۹ پایه چهارم، در جایگاه نهم آموزش و یادگیری ریاضی و هشتم آزمون علوم قرار گرفته است!

به گزارش تسنیم، آزمون تیمز (TIMSS) با هدف تهیه اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی عملکرد و سیاست‌های کشورهای شرکت‌کننده در زمینه پیشرفت در آموزش و یادگیری ریاضیات و علوم در پایه‌های چهارم و هشتم هر چهار سال یکبار اجرا می‌شود. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش متولی برگزاری این آزمون در ایران است. در آزمون پایه چهارم سال 2019، 58 کشور در مجموع 330 هزار دانش‌آموز و 22 هزار معلم از 11 هزار مدرسه به همراه 310 هزار نفر از والدین دانش‌آموزان شرکت و به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.

در حالی که براساس این ازمون، پنج کشور آسیایی سنگاپور (625)، هنگ‌کنگ (602)، کره جنوبی (600)، تایوان (599) و ژاپن (593)  جایگاه‌های نخست در آموزش و یادگیری ریاضیات در پایه چهارم را به خود اختصاص دادند، ایران با نمره کل 443 میان 58 کشور شرکت‌کننده در جایگاه 50 و میان 12 همسایه حاضر در آزمون تیمز 2019 پایه چهارم، در جایگاه نهم آموزش و یادگیری ریاضی قرار گرفته است!

بین همسایگان، کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان در آموزش و یادگیری ریاضیات وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند؛ نتایج نشان می‌دهند وضعیت کشور طی 24 سال گذشته (از سال 1995 تا 2019) در آموزش و یادگیری ریاضیات دبستان پیشرفت چندانی نداشته و نتایج ارزیابی‌ها همواره کمتر از حد میانی این آزمون (نمره 500) بوده است.

ارزیابی سال 2019 نشان می‌دهد که 61 درصد دانش‌آموزان ایرانی پایه چهارم نتوانسته‌اند به نقطه معیار بین‌‌المللی متوسط (نمره 475) برسند! این در حالی است که عملکرد پسران دبستانی در ریاضیات با میانگین نمره 447، با اندکی تفاوت بهتر از دختران دبستانی با میانگین نمره 439 بوده است.

 ایران و ایستادن در جایگاهی که امیدوارکننده نیست

از سوی دیگر در حالی که پنج کشور سنگاپور (595)، کره جنوبی (588)، روسیه (567)، ژاپن (562) و تایوان (558) جایگاه‌های نخست آموزش و یادگیری علوم در پایه چهارم در آزمون تیمز 2019 را کسب کرده‌اند؛ ایران با نمره کل 441 میان 58 کشور شرکت‌کننده جایگاه 48 و میان 12 کشور همسایه حاضر در آزمون تیمز 2019 جایگاه هشتم آموزش و یادگیری علوم را کسب کرده است!

بین همسایگان، کشورهای روسیه و ترکیه وضعیت بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند؛ مشابه وضعیت ریاضیات، نتایج نشان می‌دهد وضعیت ایران طی 24 سال گذشته (از سال 1995 تا 2019) در آموزش علوم دبستان پیشرفت چندانی نداشته و نتایج ارزیابی‌ها همواره کمتر حد میانی (نمره 500) بوده است.

کاهش علاقه دبستانی‌ها به یادگیری ریاضیات و علوم

مقایسه نتایج آزمون تیمز 2019 با آزمون تیمز 2015 نشان می‌دهد از میزان علاقه دانش‌آموزان به یادگیری ریاضیات و علوم در دبستان‌ها کاسته شده است؛ در گزارش آزمون تیمز 2019 آمده است در درس ریاضی و علوم به ترتیب 11 درصد و 5 درصد دانش‌آموزان بی‌علاقگی خود را اظهار کرده‌اند که روندی افزایشی داشته است! در مقابل از جمعیت افراد خیلی علاقه‌مند به درس ریاضی و علوم کاسته شده و به ترتیب 59 درصد و 70 درصد دانش‌آموزان گفته‌اند به این دروس علاقه زیادی دارند.

همچنین در آزمون تیمز 2019 مشخص شده 25 درصد دانش‌آموزان دسترسی کم، و 5 درصد دسترسی زیاد به منابع یادگیری در خانه دارند؛ از این منظر، دانش‌آموزان ایرانی پایه چهارم در مقایسه با کشورهای همسایه حاضر در آزمون تیمز 2019، در جایگاه یازدهم قرار دارند و پس از ایران، ترکیه با 26 درصد و پاکستان با 38 درصد بیشترین درصد دانش‌آموز با دسترسی کم به منابع یادگیری در خانه را دارند؛ تعداد کتاب، داشتن اینترنت و اتاق شخصی، تحصیلات والدین و وضعیت اشتغال والدین معیارهای بررسی دسترسی به منابع یادگیری در خانه بوده‌اند.