اوایل خرداد امسال بود که مأموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه برای قلع‌وقمع آلونکی که آسیه پناهی برای خودش و دختر و نوه‌اش به‌صورت غیرمجاز ساخته بود، به محل زندگی‌اش در شهرک فدک رفتند و هنگامی‌که می‌خواستند برای تخریب این آلونک اقدام کنند، با واکنش این بانو مواجه شدند. به دنبال وقوع این ماجرا پناهی دچار حمله قلبی شد و جانش را از دست داد. به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: طبق اعلام پزشکی قانونی آسیه پناهی در اثر سکته قلبی فوت کرده بود، اما استرس ناشی از عملیات شهرداری و سوء مدیریت صحنه نیز ۱۰ درصد در علت مرگ او تأثیر داشته است. شهرام کرمی افزود: سرانجام در دادگاه بدوی شعبه کیفری۲ حکمی مبنی بر ۱۸ماه حبس بابت هر دو اتهام علاوه بر پرداخت دیه برای معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه صادر شد.