معاون وزیر آموزش‌وپرورش از آغاز آموزش حضوری مدارس با حفظ دستورالعمل‌های بهداشتی برای برخی مقاطع و مدارس خبر داد. سید جواد حسینی بیان کرد: بنا شد تا از اول بهمن مدارس در پایه‌های اول و دوم ابتدایی و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به‌طور حضوری برگزار شوند و شیوه‌نامه‌های آن در حال تدوین است. حسینی تصریح کرد: مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه به‌طور میانگین کمتر از ۵٠ دانش‌آموز دارد بنابراین امکان آموزش حضوری میسر است.