رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به بازخوانی مدیریت بحران در زلزله بم پرداخت و از قرارگیری ۱۲هزار قطعه ساختمان روی گسل در تهران خبر داد. اسماعیل نجار در نشست بازخوانی مدیریت بحران در زلزله بم گفت: مگر آئین‌نامه ۲۸۰۰ بعد از زلزله رودبار تدوین و اجرایی نشد، یعنی از زلزله رودبار تا زلزله بم هیچ ساختمانی در آن منطقه ساخته نشد که این آئین‌نامه در آن اجرا شود. اگر ساختمانی ساخته شده و آئین نامه اجرا نشده است مقصر آن کیست و نظام مهندسی ما چه جوابی برای این سوال دارد؟ علاوه بر افکار عمومی در محضر عدل الهی چه جوابی باید به این موارد داده شود. نجار افزود: در همین تهران ۱۲ هزار قطعه یعنی ۱۲ هزار سازه و نه واحد، روی گسل ساخته شدند. در البرز بیش از ۵۴ هزار قطعه و در تبریز عدد بزرگی که مشابه همین اعداد است. چرا این اتفاق باید بیفتد؟ ما بعد از آنکه گسل‌ها را تدقیق کردیم به این موارد وحشتناک رسیدیم.