سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تصویب قانون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و صدور بیش از ۱۳۲ شناسنامه برای این فرزندان گفت: تاکنون در اصفهان یک مورد، زنجان ۸ مورد، کرمان ۱۹ مورد، همدان ۴۲ مورد صادر شده و ۴۸ شناسنامه آماده صدور و در تهران ۱۴ مورد صادر شده و تعدادی نیز در حال صدور است.