رئیس دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه مسئولان اگر بخواهند می‌توانند طی یک ماه با تخلفات علمی و پژوهشی برخورد کنند، گفت: اینکه چرا با این پدیده که زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست، برخورد نمی‌شود جای سوال دارد و به نظر می‌رسد عده‌ای از این پدیده سود می‌برند. سیداحمد معتمدی گفت: این پدیده در روبروی دانشگاه تهران یا مراکز مختلف علنا اعلام می‌شود که مقاله یا مدرک‌فروشی می‌کنند و حتی گزارش‌هایی در خصوص مدرک‌فروشی در صدا‌و‌سیما پخش می‌شود اما اقدامی نمی‌شود. این جای تعجب است.