آیین اهدای یک هزار تبلت به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار در اهواز برگزار شد؛ قرار است ۲ هزار تبلت دیگر نیز به مدارس و دانش‌آموزان این استان اهدا شود. این در حالی است که ۱۵۰ هزار نفر، یعنی حدود ۴۰ هزار خانوار در استان خوزستان دسترسی به فضای مجازی ندارند.