وزارت آموزش و پرورش اعلاک کرد که به‌منظور ارتقای آمادگی عمومی برای مواجهه با آثار زلزله و با توجه به شرایط کرونایی و تعطیلی مدارس، بیست و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی ویژه دانش آموزان و اعضای خانواده روز شنبه هشتم آذرماه ۱۳۹۹ در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود.   در این دستورالعمل آماده شده برای این مانور تلاش شده است تا با محوریت ایمنی در برابر زلزله در منازل، اطلاعات جامعی به مخاطبین مانور سال جاری ارائه شود تا با فراگیری آن بتوانند در مقابل زلزله احتمالی از آمادگی لازم برخوردار شوند. دانش‌آموزان بامطالعه این راهنما و ارائه آن به اعضای خانواده، ضمن فراگیری نحوه صحیح پناه‌گیری در منزل، می‌توانند اطلاعات لازم را در خصوص مقاوم‌سازی اجزای غیر سازه‌ای نیز کسب نمایند و به اعضای خانواده خود منتقل کنند تا تمهیدات لازم در حد مقدور برای کاهش ریسک‌های موجود در منازل صورت پذیرد.