سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت: معاینه فنی‌ها خودرو‌هایی که در تعطیلی دو هفته‌ای به پایان می‌رسد همچنان معتبر و قانونی است. او گفت: با توجه به نرم افزار‌هایی که تمدید بیمه خودرو  را   انجام می‌دهند و این امکان را فراهم می‌کنند که به صورت غیرحضوری صدور بیمه انجام شود،  بی‌توجهی به تمدید بیمه در این دو هفته پذیرفتنی نیست.