مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌گوید: درکنار عوامل مختلف تهدیدکننده خاک‌های کشور گاهی از قاچاق خاک‌ها صحبت می‌شود هر چندکه آمار رسمی‌ از آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، هوشنگ جزی افزود: نظارت بر خاک‌های مرتعی و جنگلی در کشور برعهده سازمان جنگل‌ها است. ما هرگونه صادرات خاک‌های جنگلی و مرتعی را ممنوع اعلام کرده‌ایم و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد یگان حفاظت سازمان با متخلفان برخورد می‌کند.