در کمیسیون ماده پنج شهر تهران با احداث اتاق مادر و کودک در ساختمان‌های عمومی و اماکن پرتردد شهر تهران موافقت شد. علی اشراقی، رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در توضیح این طرح گفت: قرار شد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با رعایت مصوبه سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به ابلاغ ضوابط ساخت و تجهیز اتاق مادر و کودک به عنوان مشاعات مجاز ساختمان در فضاهای شهری، اماکن عمومی و ساختمان‌های پرتردد شهر تهران اقدام کند.