مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل‌ونقل ترافیک، از شروع اجرای طرح «خیابان کامل» در مناطق مختلف شهرداری با تائید طراحی آن در کمیته شبکه معابر خبر داد. به گزارش ایلنا، مسعود رنجبریان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری در کلان‌شهرها، انسان‌محور کردن شهر به جای خودرومحور بودن شهر است، اظهار کرد: انواع آلودگی‌های محیطی و بصری، کاهش ایمنی افراد پیاده، افزایش صدمات ناشی از سوانح رانندگی، عدم دسترسی سریع و آسان به حمل‌ونقل عمومی و پایین بودن میزان کیفیت و مطلوبیت معابر شهری همه ازجمله مسائلی هستند که مدیریت شهری در شهرهای کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها را مجاب کرده که به طراحی و اجرای خیابان کامل روی‌آورند.