عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استناد به نتایج یک پژوهش گفت: شیوع بیماری فشار خون بالا در جمعیت بالای ۲۰سال تهران، ۲۳درصد است؛ یعنی تقریبا از هر ۴ نفر، یک نفر دارای فشار خون بالا هستند.