معاون وزیر کشور گفت: ستاد ملی کرونا بر اساس پیشنهاد کمیته اجتماعی امنیتی تمام دستگاه‌ها برنامه یک‌ساله همزیستی با کرونا را جز به‌جز با همکاری وزارت بهداشت تهیه‌کرده تا به تصویب ستاد ملی برسد که در قالب این طرح کارکنان و مراجعین مورد صیانت قرار بگیرند و برنامه‌هایی را اجرا کنند. به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری اعلام کرد: برای مثال وام یک‌میلیونی مقرر می‌شود تا پرداخت شود اما انجام فرآیند آن باید با برنامه باشد تا موجب تجمع مردم نشود که از موارد مهم و محوری است. او گفت: مسئله دیگر سامانه یکپارچه مدیریت و کنترل هوشمند بیماری است که می‌تواند کمک کند برخی کشورها این کار انجام داده‌اند؛ اگر این سامانه از سوی دیتاها و سایر سامانه‌های دیگر پشتیبانی نشود کار ابتر می‌ماند که امیدواریم این کار انجام شود.