سخنگوی آموزش ‌و پرورش شهر تهران گفت: مدارس ما درصورتی‌که وضعیت منطقه‌ای قرمز باشد، حق بازگشایی را حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ندارند. به گزارش میزان، مسعود ثقفی گفت: نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده به این شکل است که اگر وضعیت قرمز در منطقه‌ای حاکم باشد، مدرسه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. او ادامه داد: اگر وضعیت زرد به‌صورت کلاس نیمه‌حضوری و پاره‌وقت برای گروه‌های مختلف برگزار می‌شود و اگر وضعیت سفید باشد، بازگشایی مدارس شرایط خود را به‌صورت عادی طی خواهد کرد. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه مدارس در شهر تهران اکنون از وضعیت قرمز برخوردارند، بازگشایی حضوری در مدارس وجود نخواهد داشت مگر اینکه شرایط تغییر کند.