رهاسازی زباله‌های بیمارستانی در قنات‌ها و اطراف بیمارستان ایذه در خوزستان نگرانی‌های فراوانی را در بین مردم و رسانه‌های محلی ایجاد کرده است. در زباله‌ها، علاوه بر اقلام بهداشتی استفاده شده لباس‌های کادر درمان هم دیده شده که با توجه به شرایط بحرانی خوزستان به دلیل شیوع کرونا، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.

در همین باره رئیس شبکه بهداشت و درمان به ایلنا گفت: در حال آماده‌سازی اتاقک برای نصب دستگاه جدید هستیم و تا دو هفته آینده به سیستم اضافه خواهد شد و از آنجایی که شهرداری و مطب‌های پزشکی، دستگاه امحاء استاندارد ندارند این وظیفه بر عهده ما خواهد بود و این امر کار را دشوار کرده است.

مدیر داخلی بیمارستان شهدای ایذه هم از تلاش‌های خود در اجرای مدیریت درست و امحاء صحیح زباله ها گفت و عنوان کرد: دستگاه امحاء قبلی بیمارستان تعمیر شده است و یک دستگاه جدید هم در کنار آن قرار داده‌ایم که تاکنون راه ‌اندازی نشده است و منتظر تکمیل ساختمان هستیم.