انتشار مطلبی در روزنامه صبح روز یکشنبه (۲۹ تیرماه) شرق، حضور حمید بقایی و برخی از همراهانش را در دفتر این روزنامه به دنبال داشت؛ اتفاقی که خبر و ویدئوهای آن به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. او که به دلیل ضعف جسمانی با وجود محکومیت خود فعلا از زندان آزاد شد و در مرخصی به سر می‌برد، روز یکشنبه  با عصا به «روزنامه شرق» رفت. در روایت یکی از خبرنگاران حاضر در این ماجرا آمده است؛ «بقایی از عصایش بیشتر برای شکستن و خرد کردن استفاده کرد تا کمک گرفتن برای راه رفتن. با عصایش صفحه LED اتاق مدیرمسئول را شکست و با همان عصا به مرضیه امیری، خبرنگار شرق که به حضور او در دفتر مدیرمسئول معترض بود و می‌گفت باید برای اعتراض به یک مطلب، جوابیه به دفتر روزنامه ارسال شود، حمله کرد و به او ضربه زد. او همچنین به دو خانم دیگر یعنی کارشناس امور مالی و مسئول دفتر مدیرمسئول هم حمله کرد که خوشبختانه عصایش به هدف برخورد نکرد. بقایی با عصا به در و دیوار می‌کوبید و تماس با پلیس 110 برای برخورد با رفتارهای غیرقانونی بقایی هم با تأخیر پاسخ داده شد». مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق درباره انتشار مطلب «ماجرای فرار از کشور معاون احمدی‌نژاد» و حضور حمید بقایی در دفتر این روزنامه گفت: «خبری را باشگاه خبرنگاران جوان کار کرده بود و روزنامه‌نگاران ما نیز بر اساس آن گزارشی نوشتند که عمده آن به گفته‌های وکیل آقای بقایی و تکذیب روایت فرار او اختصاص داشت».