وزیر آموزش ‌و پرورش گفت: شروع سال تحصیلی قطعا ۱۵ شهریور و آموزش‌ها متناسب با شرایط؛ سفید، زرد و قرمز مناطق ارائه خواهد شد.  به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در حاشیه برنامه گفتگوی هفته اظهار کرد: در بدو شروع سال تحصیلی بر اساس اطلاعاتی که از وزارت بهداشت دریافت خواهیم کرد می‌توانیم مشخص کنیم در چه نقاطی از کشور کلاس‌ها به شکل حضوری و در چه نقاطی در فضای مجازی برگزار می‌شود. وی افزود: در مناطقی که وضعیت بیماری کرونا سفید باشد کلاس‌ها مانند سابق به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و آموزش‌های غیرحضوری نیز ۲۰ درصد خواهد بود. در مناطقی که شرایط زرد باشد اگر ممکن باشد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کلاس‌ها را حضوری برگزار می‌کنیم و اگر میسر نشد دانش‌آموزان را به دو دسته زوج و فرد تقسیم و تعداد دانش‌آموزان را در کلاس‌ها بسیار محدود می‌کنیم و اگر شرایط امروز ادامه یابد کلاس‌ها غیرحضوری خواهد بود.