رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل‌انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با بیان اینکه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCHF یک بیماری ویروسی است، گفت: مخزن و ناقل این ویروس در طبیعت کنه‌های سخت و عمدتاً گونه‌ای به نام هیالوما است. زمانی که این کنه‌ها حیوان را مورد گزش قرار می‌دهند، ویروس را به بدن دام منتقل می‌کنند و دام در طی مدت دو هفته ناقل ویروس خواهد بود. چنانچه در طی این مدت، دام توسط انسان بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت نکات بهداشتی ذبح شود و انسان در معرض خون و ترشحات دام آلوده قرار گیرد، احتمال انتقال بیماری به انسان وجود دارد. به گزارش ایسنا، دکتر بهزاد امیری درباره سایر روش‌های انتقال این بیماری به انسان، اظهار کرد: خود کنه آلوده می‌تواند انسان را مورد گزش قرار داده و او را آلوده کند. اگر انسان ‌نادانسته کنه آلوده به ویروس را با دست له کند و همچنین اگر فرد با یک بیمار مبتلابه تب کریمه کنگو در تماس باشد، چنانچه رعایت مسائل حفاظت فردی و بهداشتی به‌درستی اتفاق نیفتد، ممکن است از طریق ترشحات آلوده و خون بدن بیمار آلوده، بیماری به فرد دوم سرایت کند. او تأکید کرد: مردم باید از تهیه گوشت دام و سایر محصولات دامی همچون جگر خصوصاً از کنار جاده‌ها و معابر خودداری کنند.