در یک‌صد و سی و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور که پیش از ظهر دیروز به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، درباره موضوع جمعیت و سیاست‌های فرزندآوری بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بحث و بررسی شد.  به گفته وزیر کشور، در این جلسه بنا شد کارگروه برنامه جامع تقسیم‌کار ملی با تعیین دستگاه متولی و دستگاه‌های همکار و معین برای اجرای سیاست‌های تشویق فرزند آوری ایجاد شود.