مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: بیماران تالاسمی جزو بیماران خاص محسوب می‌شوند که بر اساس قانون باید از خدماتی شامل تزریق خون و داروی آهن‌‌زدا استفاده کنند و سازمان‌ بیمه‌ سلامت صد در صد هزینه آن‌ها را پوشش می‌دهد. به گزارش ایسنا، حنان حاجی محمودی افزود: سازمان بیمه سلامت 20 قلم از داروهای بیماران تالاسمی را تحت پوشش قرار داده و سالانه حدود 51 میلیارد تومان برای این گروه از بیماران هزینه می‌شود. او بیان کرد: فرانشیز خدمات درمانی که تعهد صددرصدی برای پرداخت ندارند از سوی وزارت بهداشت حمایت می‌شود، درنتیجه بیمار تالاسمی برای خدمات اساسی و ضروری خود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. همچنین هزینه تزریق هر بار خون به‌صورت گلوبال شامل ویزیت، کراس مچ خون، اندازه‌گیری هموگلوبین و تزریق خون با احتساب کلیه لوازم مصرفی با حذف فرانشیز بیمار و رایگان در اختیار بیمار تالاسمی قرار می‌گیرد. هزینه تزریق وریدی دفروکسامین در مراکز و منزل رایگان و به عهده سازمان بیمه‌گر است.