مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نقش داروخانه‌های اینترنتی در آینده شغلی داروسازان و با تأکید بر اینکه نقش داروساز با اینترنتی شدن داروخانه‌ کمرنگ نمی‌شود؛ حوزه‌های کاری نوین برای داروسازان و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای اینترنتی شدن داروخانه‌ها را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا راسخ با اشاره به رشد سریع تکنولوژی‌های جدید در دنیای امروز و با بیان اینکه جامعه امروز برای به‌کارگیری فنّاوری‌های جدیدی مانند اسنپ، خودروهای برقی و استفاده از کارت‌های بانکی به‌جای پول نقد حق انتخابی ندارد، گفت:  به‌بیان‌دیگر نمی‌توان با این موج دیجیتال مقابله کرد و تحت تاثیرآن قرار نگرفت؛ در این میان داروخانه‌های اینترنتی نیز به‌عنوان بخشی از این تکنولوژی نوین موجی به وجود می‌آورد که جامعه تنها می‌تواند روند آن را آهسته کند، ولی قادر به متوقف کردن آن به‌طور کامل نخواهد بود. لذا باید از این شرایط به نحو بهینه استفاده کنیم. او بابیان اینکه اینترنتی شدن داروخانه‌ها نقش داروساز را در جامعه کمرنگ نمی‌کند، تأکید کرد: داروساز باید مهارت‌های خود را در حوزه دیجیتال تقویت کرده و خود را برای آینده آماده کند. عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی شهید بهشتی با اشاره به برخی از ملاک‌ها و ویژگی‌های لازم داروسازان برای حضور در فضای اینترنتی، گفت: داروساز باید از قدرت مشاوره‌ای خود به‌جای قدرت خدمات بیشتر استفاده کند. نگاه داروساز نباید الزاماً به داروخانه‌ متصل شود؛ چراکه داروساز در دوره آموزشی، ارائه خدمات متعدد در حوزه مدیریت بیماری‌ها را آموخته و باید از آن‌ها استفاده کند.