دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ گفت: مجازات یک هزار و 80 ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته (چهار ساعت) و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) جایگزین یک سال حبس خانمی شد که روی خودروی پلیس راهور اقدام به کشف حجاب کرده بود. به گزارش فارس از کرج، مدتی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک نفر با رفتن روی خودروی پلیس راهور، به تصور اینکه دستور توقیف خودروی وی به دلیل وضعیت حجاب صادر شده است، اقدام به کشف حجاب کرده بود. رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در استان البرز در خصوص این پرونده گفت: براساس گزارش مراجع انتظامی، خودروی متهم در سیستم دارای دستور توقیف بوده است و ماموران راهور نسبت به متوقف کردن خودرو اقدام می‌کنند و (مالک خودرو) ضمن عدم همکاری با مأموران راهور اعلام می کند که دستور توقیف خودرو به علت بدحجابی صادر شده و من مخالف این کار هستم و اجازه توقیف نمی‌دهم.