رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هزینه تحصیل فرزندان تحت تکفل افراد دارای معلولیت در مراکز آموزش عالی غیردولتی از این پس از سوی بهزیستی پرداخت می‌شود. وحید قبادی دانا در گفت و گو با ایرنا افزود: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از این به بعد کمک هزینه تحصیلی برای مددجویان پذیرفته شده در دانشگاه‌های دولتی یا بورسیه برای نخستین بار پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان بهزیستی کشور از تشکیل مجمع خیرین حامی افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: این مجمع با تکیه بر خیررسانی جامعه افراد دارای معلولیت در استان های مختلف شکل می گیرد. قبادی دانا افزود: برای تشکیل این مجمع، همایشی نیز برگزار شده که صفر تا صد این همایش از جمله تمام هزینه ها توسط خیرین انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: اولین اقدام این مجمع نیز بحث بررسی کمک به ساخت مسکن معلولان با تکیه بر تکمیل مسکن خانواده های دارای دو معلول خواهد بود.