طراحی برنامه جامع اخلاق پزشکی در کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه اولویت آموزش پزشکی پاسخگویی به نیازها است، گفت: برنامه جامع اخلاق پزشکی در کشور تدوین شده است. به گزارش ایلنا، باقر لاریجانی گفت: از آنجا که اخلاق پزشکی جز لاینفک حرف پزشکی محسوب می شود آموزش آن از ضروریات آموزش پزشکی است که لازم است برنامه جامعی در این زمینه در کشور طراحی شود و آموزش اخلاق پزشکی تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت هماهنگ و یکپارچه صورت پذیرد. وی گفت: با بازمهندسی شورای عالی اخلاق پزشکی، اقدامات خوبی در زمینه برنامه ریزی برای ارتقای اخلاق پزشکی در کشور صورت گرفت. همچنین اجرای بسته توسعه اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از بسته های زیربنایی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توسط کارگروهی در معاونت آموزشی پیگیری می شود. لاریجانی یادآور شد: از دیگر سو برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور سال گذشته بازنگری و در شورای عالی اخلاق پزشکی تصویب شد. راهنماها و چارچوب‌هایی هم در زمینه‌های مختلف در حوزه اخلاق پزشکی در مراکز ذیربط در کشور در حال تدوین است.