مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از آغاز ارشاد بدحجابان در مترو خبر داد و گفت: با این طرح وضعیت حجاب در مترو بهبود می‌یابد.  به گزارش فارس، فرنوش نوبخت، درباره برخورد مأموران مترو با بدحجابی و بی‌حجابی همچنین ناهنجاری‌های اخلاقی اظهار کرد: همکاران ما در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دادند و ارشاد بدحجابان و بی‌حجابان در مترو انجام می‌گیرد. او با اشاره به اینکه رعایت حجاب اسلامی در مترو الزامی است و ارتباطی به واگن یا ایستگاه ندارد، بیان کرد: اطلاعیه‌ای در این زمینه تهیه‌کرده و رهنمود‌های لازم در مورد حجاب اسلامی را در همه خطوط و واگن‌های مترو انجام می‌دهیم؛ لذا برنامه‌ها در این زمینه آغازشده است. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک شاهد بهتر شدن روند حجاب در مترو خواهیم بود که البته فعالیت مأموران مترو ارشادی است و در راستای همکاری با پلیس انجام می‌گیرد. او تصریح کرد: تا قبل از ماه محرم تغییراتی را ازلحاظ بهبود وضعیت حجاب در مترو شاهد خواهیم بود و مأموران پلیس زن مترو همچون سطح جامعه اقدامات لازم را برای ارشاد بدحجابان و بی‌حجابان انجام می‌دهند، ولی باید توجه داشت که شرایط در زیرزمین باروی زمین کمی متفاوت است و ما آهسته و پیوسته در این زمینه گام‌های لازم را برداشته‌ایم.