رئیس مرکز اورژانس اجتماعی گفت: حدود دو دهه از عمر فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور می‌گذرد که در حال حاضر این مرکز یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های حمایت و سلامت اجتماعی از زنان، کودکان، معلولان و سالمندان محسوب می‌شود.

به گزارش میزان، رضا جعفری، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی کشور، با اشاره به فعالیت تیم‌های سیار اجتماعی با خودرو‌های مناسب در سطح شهر بیان کرد: این تیم‌های سیار در صورت وقوع موارد خشونت خانگی اعم از کودک‌آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، والد آزاری و حتی خودکشی در محل حادثه حاضر می‌شوند و بعد از تائید صحت موضوع و بررسی‌های میدانی برای اقدام قانونی با قوه قضائیه و نیروی انتظامی هماهنگ می‌کنند.

او از فعالیت ۳۵۱ مرکز اورژانس اجتماعی در کل کشور با چهار هزار و ۵۰۰ کارشناس متخصص در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی و حقوقی خبر داد و اضافه کرد: پایگاه‌های خدمات اجتماعی در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی هم به‌صورت سرپایی و هم در صورت نیاز به شکل اقامتی افراد را پذیرش می‌کنند. جعفری در رابطه با زمان رسیدگی اورژانس اجتماعی و حضور در محل حادثه گفت: این موضوع بسته به نوع مراکز استانی و شهرستان‌ها متفاوت است. به‌عنوان‌مثال سطح یک مربوط به مرکز استان است که علاوه بر مرکز اورژانس، مراکز آسیب دیدگان اجتماعی به‌عنوان مراکز ساماندهی و پذیرش نیز فعالیت می‌کنند.