معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان تهران از اجرای طرح «کیان» به‌منظور پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری خبر داد. به گزارش ایسنا، فرزانه جوادی، با بیان اینکه طرح کیان از اسفندماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است، گفت: این طرح به شکل آزمایشی و در راستای یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اصلی معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد برای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های اداری است. این طرح در کوتاه‌مدت به کاهش آثار منفی استرس شغلی، افسردگی و یادگیری‌های مهارت‌های زندگی کمک می‌کند. او با بیان اینکه این طرح در محیط‌های اداری برای کارکنان و خانواده‌های آن‌ها برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از اجرای طرح «کیان» ارتقای سلامت روانی در بین کارکنان اداری جهت پیشگیری از اعتیاد است. معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان تهران ضمن تشریح جزئیات طرح تصریح کرد:  این برنامه شامل آموزش‌های ارتباط مؤثر، مهارت‌های زندگی و مقابله‌ای ازجمله تاب‌آوری و ارتباط مؤثر برای کارکنان و خانواده‌های آنان است. درواقع هدف اصلی طرح کنترل و پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری است. جوادی اضافه کرد: از برنامه‌های دیگر طرح در بلندمدت، ارتقای سطح سلامت روانی کارکنان، پیشگیری از مصرف مواد مخدر، افزایش بهره‌وری و ارتباط مؤثر، امکان دسترسی و آسان به خدمات حمایتی و مشاوره‌ای به کارکنان و خانواده‌های آنان است.