رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در شهرهای اقماری تهران گفت: در تهران زیرساخت‌های خوبی ساخته ‌شده، اما این زیرساخت‌ها تجهیز نشده است که باید تجهیز شود؛ اما شاهد آن هستیم که در شهرهای اقماری زیرساخت‌ها نیز کافی نیست و باید ساخته شود. 

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی با تأکید بر ضرورت تجهیز زیرساخت‌های پایتخت در حمل‌ونقل عمومی گفت که باید ظرفیت سفرهای ریلی به ۱۰ میلیون سفر برسد.

 او با بیان اینکه در مجموعه شهر تهران و شهرهای اقماری حدود ۵۰۰ کیلومتر مسیر ریلی داریم خاطرنشان کرد: ۳۰۰ کیلومتر از این مسیر در تهران و ۲۰۰ کیلومتر از آن در شهرهای اقماری است و ما با همین ظرفیت که داریم باید ۱۰ میلیون سفر داشته باشیم، اما تعداد سفرهای ما کمتر از 2.5 میلیون سفر است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت ارتقای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، گفت: هرچه طرح‌های ترافیکی و زوج و فرد داشته باشیم؛ اما تا زمانی که حمل‌ونقل عمومی درستی نداشته باشیم به مردم فشار می‌آید و این در شأن و شخصیت مردم نیست، بنابراین باید زیرساخت‌های آن را در پایتخت تجهیز کنیم تا بتوانیم بیشتر به مردم خدمت کنیم.