مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: سال گذشته در تهران ۱۶هزار و ۴۲۰پرونده همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شد و تهران از نظر همسر آزاری رتبه ششم در کشور را دارد. به گزارش ایرنا، مسعود قادی پاشا اضافه کرد: سال گذشته (۹۷) ۱۰۱ هزار و ۲۸۱پ رونده نزاع به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۶۹) با ۹۳ هزار و ۲۹۵پرونده ۸.۶ درصد رشد داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در دو ماه نخست امسال (فروردین و اردیبهشت) ۱۶ هزار و ۲۳۳ مورد پرونده نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شد که نسب به مدت مشابه سال قبل از آن با ۱۵ هزار و ۵۹۰پرونده ۴.۱ درصد رشد داشته است.قادی پاشا بیان کرد: در عمل معاینه جسد علت مراجعه ۵درصد از مراجعه‌کنندگان به مراکز پزشکی قانونی است.

او ادامه داد: ۸۰ درصد از مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی شامل معاینات سرپایی مانند نزاع و دندانپزشکی قانونی است و ۱۵ درصد باقی‌مانده هم شامل آمار مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاهی مانند سم‌شناسی و آسیب‌شناسی است.