مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری:

کودکان خیابانی خارجی تنها ردمرز نمی‌شوند 

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با تاکید براینکه هیچ کودک خیابانی از اتباع غیرمجاز به تنهایی رد مرز نمی‌شوند، گفت: از میان کودکان جمع‌آوری شده ۱۰ درصد ایرانی و ۹۰ درصد خارجی هستند که بخش اعظمی از آنها توسط باندهای قاچاق وارد کشور می‌شوند. فرزانه مروستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ایراداتی که به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان وارد می‌شود و همچنین ادعای رد مرز کودکان افغانستانی که به صورت غیرقانونی در تهران حضور داشتند، گفت: بحث رد مرز کودکان کار توسط یک مدیر بی‌اطلاع از ماجرای طرح مطرح شده است و قویا تکذیب می‌شود. ایران طبق تعهدات بین‌المللی در خصوص کودکان عمل کرده و می‌کند و ما وضعیت کودک را فارغ از هر ملیتی که دارد، در نظر می‌گیریم و قاعدتا بحث رد مرز وجود ندارد.