عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه اصلاح‌طلبان حتی به صورت مشروط هم با جریان منتسب به روحانی و اعتدالیون ائتلاف نمی‌کنند، گفت: با هویت اصلاح‌طلبی در انتخابات حاضر می‌شویم.

اسماعیل گرامی‌مقدم با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در موضوع انتخابات مجلس در جریان اصلاحات، به خبرگزاری مهر افزود: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که انتخابات و ائتلاف اصلاح‌طلبان را هدایت می‌کند و مسئولیت آن را برعهده دارد در هفته‌های گذشته آخرین اقدامات خود را در تعیین رابطین استان‌ها انجام داده است و در هفته جاری یعنی چهارشنبه جلسه هم‌اندیشی با رابطین استان‌ها را برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه رابطین استان‌ها مسئولیت ارتباط با شورای اصلاح‌طلبان آن استان را برعهده دارند، گفت: در هر استان علاوه بر شخصیت‌های حقوقی شورا که احزاب سیاسی هستند، شخصیت‌های حقیقی آن نیز تعیین خواهند شد به این شکل که احزاب، افراد حقوقی را پیشنهاد می‌دهند و سپس در شورای‌عالی سیاستگذاری در تهران از میان پیشنهاددهندگان، افراد حقوقی انتخاب می‌شوند.

گرامی‌مقدم تاکید کرد: شورای اصلاح‌طلبان استانی مسئولیت تجزیه و تحلیل نامزدهای انتخابات و خود انتخابات برای اسفند ۹۸ در همان استان را برعهده خواهند داشت.

اعتدال و توسعه جای هیچ‌گونه ائتلافی را باقی نگذاشته

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اظهارات محمدرضا عارف مبنی بر اینکه فضای کلی در میان اصلاح‌طلبان عدم ائتلاف با جریان‌های دیگر در انتخابات است، گفت: رویکردی که حزب اعتدال و توسعه و در رأس آن آقای روحانی اتخاذ کرده، جای هیچ‌گونه شرط و شروطی را برای ائتلاف با اصلاح‌طلبان باقی نگذاشته است یعنی اساساً آقای روحانی زمینه هر نوع ائتلافی را از بین برد.

وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان با هویت اصلاح‌طلبی خود در انتخابات حضور پیدا می‌کنند، اظهار کرد: اصلاح‌طلبان با جریان‌هایی که به مطالبات مردم پشت کردند و به یک ائتلاف جمعی خیانت کردند هرگز ائتلاف نمی‌کنند.

گرامی مقدم تاکید کرد: بحث ما این است که اگر رویکرد اصلاح‌طلبان سلبی و ایجابی باشد، این‌ها یک راهبرد است و برای این راهبرد باید دست به اقداماتی ازجمله ائتلاف‌های احتمالی زد. در دوره قبلی که دست به ائتلاف زدیم درواقع از حق مسلم خودمان یعنی اصلاح‌طلبان گذشتیم و در جهت منافع ملی ائتلاف کردیم و تصورمان این بود که این ائتلاف بر پایه رفتارهای اخلاقی و ایمانی نتیجه‌بخش خواهد بود.

روحانی بدعت‌گذاری کرد

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه در همه جای دنیا وقتی جریان‌های سیاسی با یکدیگر ائتلاف می‌کنند، ائتلاف‌های‌شان تنها تا روز پیروزی در انتخابات نیست بلکه برای تشکیل دولت هم این ائتلاف ادامه دارد، گفت: روحانی در این زمینه بدعتی از خود برجای گذاشت که برخلاف تمامی توافق‌ها و قراردادهای مرسوم در روابط سیاسی بود.

اصلاح‌طلبان از رفتار روحانی حتماً درس‌هایی را آموخته‌اند، نه‌تنها اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان نیز درس‌های زیادی از این رفتارها آموختند که ممکن است یک رئیس‌جمهوری با چهره‌ای مسالمت‌آمیز شعار مطلوب یک جریان را بدهد و وارد عرصه انتخابات بشود و سپس به همه آنها پشت کند

وی تاکید کرد: روحانی فقط تا پای رفتن به پاستور با اصلاح‌طلبان ماند و بعد از آن رفتار دیگری از خود نشان داد و خسارت سنگین و ضربه‌های شدیدی از سوی وی به اصلاح‌طلبان وارد شد. اصلاح‌طلبان از این رفتار روحانی حتماً درس‌هایی را آموخته‌اند، نه‌تنها اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان نیز درس‌های زیادی از این رفتارها آموختند که ممکن است یک رئیس‌جمهوری با چهره‌ای مسالمت‌آمیز شعار مطلوب یک جریان را بدهد و وارد عرصه انتخابات بشود و سپس به همه آنها پشت کند.

گرامی‌مقدم گفت: این رفتار روحانی در تاریخ ماندگار خواهد شد و تا ابد به عنوان یک نقطه تیره در پرونده وی خواهد ماند.

دولت در مجلس پشت عارف را خالی کرد

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرد: رویکردی که دولت در مجلس اتخاذ کرد، این بود که پشت سر طیفی قرار گرفت تا عارف برای ریاست مجلس رأی نیاورد در حالی که همین لیست امید و اصلاح‌طلبان در انتخابات از روحانی حمایت کردند.

وی افزود: متأسفانه روحانی صرفاً ائتلاف با حزب خودش را به رسمیت شناخت و قطعاً این اتفاق در تاریخ ثبت خواهد شد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی افزود: از ۳۱ استان در حدود ۲۸ استان شخصیت‌های برجسته اصلاح‌طلب مسئولیت ستاد آقای روحانی را برعهده داشتند و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به ریاست عارف به نامزدی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند؛ این سرمایه کمی نیست که پشت سر یک کاندیدای انتخابات قرار بگیرد؛ اما در مقابل روحانی با این آرا و حامیان خود چه کرد؟

هیچ شرایطی اصلاح‌طلبان را مجبور به تعامل با اعتدالیون نخواهد کرد. ‌با هویت اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور پیدا می‌کنیم و با جریانی که اعتقادی به مطالبات مردم نداشته باشد و تنها عوام‌فریبی کرده و بخواهد رأی مردم را سرقت کند قطعاً هیچ ائتلافی نخواهیم کرد

دیگر مجبور به ائتلاف نیستیم

گرامی‌مقدم تصریح کرد: با این تجربه‌ای که اصلاح‌طلبان دارند من تصور نمی‌کنم که آنها بخواهند حتی به صورت مشروط با جریان منتسب به روحانی، اعتدالیون و جناح راست معتدل ائتلافی را تشکیل دهند.

وی افزود: هیچ شرایطی اصلاح‌طلبان را مجبور به تعامل با اعتدالیون نخواهد کرد. ‌ما در حزب اعتماد ملی از ماه‌ها قبل اعلام کردیم که با هویت اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور پیدا می‌کنیم.

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد: ما با هر جریان و حزبی که حامی اندیشه‌های اصلاح‌طلبی است و به اصلاحات به صورت عملی و دلسوزانه اعتقاد داشته و پیگیر مطالبات مردم باشد ائتلاف می‌کنیم، ولی با جریانی که اعتقادی به مطالبات مردم نداشته باشد و تنها عوام‌فریبی کرده و بخواهد رأی مردم را سرقت کند قطعاً هیچ ائتلافی نخواهیم کرد.