احمد شریف، دبیرکل حزب همبستگی و عضو شورای سیاستگذاری اصلاحات در مورد تصمیمات نهایی پیرامون پارلمان اصلاحات به مهر گفت: یک سری از مواد این طرح در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسیده و تا این جای کار اعضای هیئت مؤسس انتخاب شده‌اند و قرار بر این شد تا ۲۹ یا ۳۰ عضو شورای هماهنگی این هیأت را تشکیل دهند. اما هنوز بر روی ترکیب اعضا در پارلمان اصلاحات بحث و گفتگو ادامه دارد. وی تاکید کرد: قرار است پارلمان اصلاحات به عنوان یک نهاد بالا دستی به فعالیت بپردازد.