آیت‌الله سبحانی از وجود فساد در شهر قم انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در همین شهر قم فساد در حوزه زنان افزایش یافته است، باید با حضور زنان مبلغه، مجالس تعلیمی و تربیت در مساجد و منازل برای زنان برگزار شود تا شاهد اثر بخشی باشیم.

این مرجع تقلید روز گذشته در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه حوزه علمیه خواهران قبل از انقلاب به صورت اجمالی در آبادان نیز وجود داشته است، به اثرگذاری مبلغه‌ها اشاره کرد و افزود: در آبان این اثرگذاری مبلغه‌ها را تجربه کردیم. در گذشته در شهر آبادان آمریکایی و انگلیسی حضور داشتند و اغلب زنان بی‌حجاب رفت و آمد می کردند و مبلغه‌ها به این شهر برای تبلیغ می آمدند و با تبلیغ خود اثرگذار بودند و حجاب شهر عوض می شد.

تنها 10 درصد طلبه‌ها برای اجتهاد حفظ شوند

آیت‌الله سبحانی گفت: افرادی که در حوزه علمیه خواهران و جامعه الزهراء مشغول تحصیل هستند، باید از آنها مبلغه‌ها تربیت شود تا در خانه‌ها، مساجد و ... به تبلیغ دین بپردازند و در این رهگذر اثرگذار باشند.این مرجع تقلید ادامه داد:‌ باید مسیر درس آنها به سمت تبلیغ برود و مبلغه باشند تا بتوانند روی زنان اثر گذار باشند. 

حفظ حدیث و قرآن باید در آنها مجسم شود و تشکیلات به‌گونه‌ای باشد که از وجود این مبلغه ها در مساجد و مدارس استفاده شود. او با بیان اینکه 10 درصد این طلبه‌ها برای اجتهاد حفظ شوند و الباقی برای تبلیغ در بخش بیان و قلم تربیت شوند، اظهار داشت: اگر این کار انجام نشده، انجام شود و اگر صورت گرفته تقویت شود.

تاکید بر استقلال حوزه از دولت 

آیت‌الله سبحانی با اشاره به استقلال حوزه از دولت گفت: گستردگی در مدیریت هزینه دارد، باید مدیریت کوچک شود تا نیاز دولت در بحث درآمدها کمتر شود. علمایی که در شهرها هستند کمک کنند، برای خود وظیفه ببینند که بخشی از کار را انجام دهند .

حوزه به دادن مدرک اکتفا نکند

او افزود: اگر حوزه مدرکی می‌دهد، باید طلبه‌ها بتوانند با آن مدرک در مدارس تدریس کنند، یعنی مدرک حوزه در مدارس کارایی داشته باشد. در این صورت استقبال هم بیشتر می‌شود و اگر صرف مدرک باشد، اقبال از حوزه کمتر می‌شود.