علی مطهری نماینده ادوار مجلس در گفتگویی از رد صلاحیت خود از سوی هیات‌های اجرایی انتخابات خبر داد. به گزارش خبر آنلاین، نایب رئیس مجلس در دوره دهم افزود که در نامه رد صلاحیت‌اش آمده که به استناد بند ۲ و ۴ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس این اقدام انجام شده است. او با تاکید بر اینکه اعتراض خود را در سامانه ثبت خواهد کرد، گفت: تصور می‌کردم که در مراحل بعدی ردصلاحیت شوم، اما ردصلاحیت از سوی هیات‌های اجرایی را پیش بینی نمی‌کردم.