دیده‌بان ایران نوشت: اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص اتفاقات داخلی روسیه گفت: «ارتش روسیه به دستور پوتین درجهت سرکوب آن‌ها دارد اقدام می‌کند...به نظر ما این موضوع قابل حل است و روسیه این توانمندی را دارد که در آنجا مسلط شود.» وی درباره نقش غربی‌ها بر شورش واگنر علیه پوتین، اظهار کرد: «قطعا غربی‌ها افراد نفوذی در بین این نیروها دارند و باید بگویم که بی‌تاثیر نیست. غربی‌ها از اقداماتی از این قبیل انجام می‌دهند تا بتوانند جبهه روسیه را تضعیف کنند اما این موضوع به ضرر خودشان تمام خواهد شد.»