تصمیم‌گیران تصور می‌کنند مخالف باید سرکوب شود

فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: برخی افراد تصمیم‌گیر تصور می‌کنند مسیری که اکنون ادامه دارد، راه خوب و قابل قبول است و اگر کسی هم مخالفت کرد، باید سرکوب شود، اما معتقدم با همین اوضاع و احوال موجود و با تغییراتی در رویکرد‌ها و با پشتوانه اجتماعی، می‌توان کار مملکت را به جلو برد.

سیدمحمدعلی ابطحی در نقد عملکرد دولت رئیسی به رویداد۲۴ گفت: عمل آقای رئیسی در برابر شعار‌هایی که داده بود، نشان می‌دهد ایشان از شعار‌ها به صورت یک‌بار مصرف استفاده کرد و این موضوع در ادامه، برای کشور بحران به وجود آورد. از طرفی، صحبت از گردش نخبگان کردند اما فکر می‌کنم موضوع نخبگی در کشور گم شده است.

منتخبین باید به درد مجلس بخورند، نه مسجد!

ابطحی یادآور شد: آخر سال جاری، انتخابات مجلس را داریم. اگر چهار نفر که نماینده نسل جوان یا نخبگان باشند، وارد صحنه رقابت شوند، به مرور می‌تواند در کشور جریان‌سازی کنند. یعنی تصمیم‌گیران اصلی کشور اگر بنا به آشتی دارند، باید این فضا را به طور واقعی ایجاد کنند. باید بستری آماده شود که مردم حس کنند کسانی که به درد مجلس می‌خورند در صحنه هستند نه کسانی که به درد مسجد می‌خورند.  

به گفته وی، مساجد باید عوامل خودشان را داشته باشد. مجلس هم نیازمند افراد مختص و کارشناس خودش است. دخالت در زندگی‌ها و اعمال نگاه‌های اجباری برای به بهشت بردن مردم، کار مملکت را پیش نمی‌برد و مشکلات را  حل نمی‌کند.