نماینده اصولگرای مجلس گفت: طرف یک روز سابقه فرمانداری ندارد و الان شده استاندار. تعدادی از مدیران شرایط احراز ندارند، یعنی بعضی حتی در سطح فرماندار هم نیستند چه برسد به استاندار.  رجب رحمانی نماینده در گفت‌وگو با رویداد 24 افزود: مجلس تا الان از دولت خیلی حمایت کرده است. وحدت قوا وجود دارد، ولی برخی استاندار‌ها و مدیران با بی‌حرمتی و عدم‌تشخیص در بدنه دولت، کار‌های بسیار سخیفی انجام می‌دهند. وی تصریح کرد:‌ نمایندگان وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند که اگر انجام می‌دادند خیلی از مسئولان تا حالا برکنار شده بودند.