روایت ضرغامی از شبکه جاسوسی علیه گردشگری

 

 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در توئیتی نوشت: «آقای یونسی، وزیر اسبق اطلاعات به من گفت که بخش ضد جاسوسی، شبکه‌ای را کشف کرده که ماموریت‌شان، توقف هر اقدام مثبت برای رونق گردشگری ایران بوده است.» عزت‌الله ضرغامی، افزود: «هرچه می گذرد، گفته او را بیشتر باور می‌کنم‌. ضمن اینکه عوامل این شبکه‌ها، استاد استفاده از ساختارها و تریبون‌های رسمی هستند.» علی یونسی پس از کنار رفتن دری نجف‌آبادی از وزارت اطلاعات دولت سیدمحمد خاتمی، جانشین او شده بود.