یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ضرورت تذکر درخصوص موضوع حجاب در فضاهای دولتی، گفت: هر کارمند دولتی ضابط عام است.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما باید درخصوص تذکر حجاب وظایف قانونی خود را انجام دهند، زیرا وسایلی که در دست آنها قرار دارد، وسایل حمل و نقل عمومی است.